Rapporter og dokumentasjon, bakgrunn for tegnordbok prosjekt

Disse dokumentene utgjør bakgrunnen for norsk tegnordbok prosjekt.
Møller kompetansesenter overtok prosjektansvar februar 2003, men stod fritt til å utvikle tegnordboka uavhengig av tidligere arbeid.
Vi vil likevel bygge videre på arbeidet som er gjort i disse dokumentene.

 

 

 

(For å lagre på harddisk, høyreklikk lenke og velg Lagre mål som...)

Noen av disse dokumentene er sterkt komprimerte, og beregnet for visning på skjerm.
De egner seg derfor ikke til å skrives ut.
Ta kontakt om du ønsker papirversjon av dokumentene.

 

Alle dokumentene er i Adobe Portable Document Format (.pdf) filer. For å lese og skrive ut .pdf dokumenter, må du ha Adobe Acrobat Reader, som kan lastes ned her.


Glosehefte for skjermvisning (lav oppløsning på bildene, men ikke så tungt å laste ned - ca. 13MB).

Glosehefte for utskrift (bedre oppløsning på bildene, men tar tid å laste ned - ca. 102MB).

 


 

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Hovedoppgave, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2000
Skrevet av Finn Arild Thordarson med Møller kompetansesenter som oppdragsgiver

 

Abstrakt:

Analyse av mulighetene for å utvikle datamodeller av norsk tegnspråk slik at det kan representeres i en database, basert på tegnspråkets fonologiske karakteristikker. Design og eventuelt implementasjon av en fleksibel prototype på brukergrensesnitt for søking av disse tegnene. Arbeidet vil ta utgangspunkt i materiell som er fremarbeidet under forprosjektering i tegnspråkdatabase-prosjektet, og studier av andre beslektede prosjekter innen tegnspråk både innen- og utenlands.

 

(Last ned - 3,28 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen

 


 

Delrapport om kravspesifikasjoner for tegndatabasen

Utredning i forbindelse med prosjekt utvikling av tegnordbok
Møller kompetansesenter, Utviklingsavdelingen 1999
Skrevet av Irene Greftegreff

 

Stikkord:

Generelt om databasen. Arbeidsgangen, delt i faser. Første fase: Valg av korpus og sekvenser til digitalisering. Andre fase: Registrering av eksemplene i basen. Tredje fase: Tilordning av eksempler til tegn. Videre arbeid med forekomstene: Den språklige sammenhengen. Grensesnitt for oversettelse og sekvensinndeling. Bearbeiding av materialet fram til publisering. Tegnets form. Tegnets betydning. Diagram for "Den endelige ordboksinnførselen". Andre kategorier.

 

(Last ned - 7,16 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen

 


 

Utredning i forbindelse med prosjekt utvikling av tegnordbok

Delrapport i forhold til innsamling av tegn til bruk i grunn- og videregående skole
Innstilling, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning (HiSTALU) 1998/1999
Skrevet av Guri Amundsen og Patrick Kermit

 

Stikkord:

Mandat. Tolking av mandatet. Noen betraktninger om språk og oversettelse. Leksikaliseringsprosess. Forklaringer på tegnspråk. Kontekst. Prioriterte fag- og bruksområder. Matematikk. Samfunnsfag. Natur- og miljøfag. Utkast til en arbeidsmåte. Opptak av undervisningsøkter. Opptak av diskusjon/evaluering. Systematisering og gjeninnspilling. Generelle kommentarer.

 

(Last ned - 1,37 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen

 


 

Rapport om forprosjekt utvikling av tegnordbok

Utarbeidet av forprosjektgruppe opprettet av Norges Døveforbund i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1998
Møller kompetansesenter, Norges Døveforbund og Universitetet i Oslo 1998
Forprosjektgruppen bestod av: Olle Eriksen, Irene Greftegreff, Oddrun Grønvik, Ole Mosand, Arnfinn Vonen

 

Stikkord:

Initiativ til forprosjektet. Mandat. Organisering og framdrift. Andre bidragsytere. Kort om norsk tegnspråk. Tegnspråkets status i Norge. Behov og bruksområder for en norsk tegnordbok. Retningslinjer for arbeid med en norsk tegnordbok. "Ulike nedtegningssystemer/-symboler for tegnspråk, hva anbefales valgt?" "Nedtegning med utgangspunkt i norsk alfabet, håndformer eller begge deler?" Generelt om omfang og krav til ordbok. Tidligere erfaringer fra registrering av tegn i Norge. Framdrift/framgangsmåte. "Ordbok som bok, video og/eller database (da som CD-ROM) eller internett?" Prosjektorganisering. Økonomi og finansering. Andre prosjekt.


(Last ned - 4,27 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen

 


 

En dansk minitegnordbok - "30 tegn fra døves tegnsprog"

Semesteroppgave i leksikografi, semesteremne 1998
Universitetet i Oslo
Skrevet av Bogumila Slowikowska

Stikkord:

I 1985 ble det utgitt "30 tegn fra døves tegnsprog" i København. Det finnes en del danske tegnordbøker like fra 1870, men disse 30 tegn var altså ikke omtalt i tidligere utgaver. Hva er spesielt med disse tegnene? Hva er tegnspråk? Ulike språkkoder og visuelle kommunikasjonssystemer.


(Last ned - 4,76 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen

 

 


 

"Norsk tegnordbok" (1988) - en kritisk presentasjon

Semesteroppgave i leksikografi, semesteremne 1998
Universitetet i Oslo
Skrevet av Odd-Inge Schröder

Stikkord:

Kirke-, Undervisnings- og Forskninsdepartementet (KUF) har bevilget midler til utarbeidelse av en tegnordbok. Målgruppen er hørende foreldre og deres døve barn. Tidligere publiserte tegnsproglige tekster på video o.l. må vurderes om det eventuelt skal inngå i korpus, dvs. tegnarkiv over alle mulige tegn, som så siden skal utvelges til lemmaer i en ny tegnordbok. Døves Forlag i Bergen har allerede utgitt en tegnordbok kalt "Norsk tegnordbok" (1988). Kan tegnene i "Norsk tegnordbok" inngå som en del av innsamlingsmateriellet til den nye tegnordboken KUF står finansielt ansvarlig for?

(Last ned - 5,93 MB .pdf)

 

Tilbake til toppen